Kontaktpersoner Administrasjon og Industriavdeling:

Daglig leder:
Morten Nonsdal
Tlf / Mob: 47472288 / 90595377
E-post: morten@skirenseri.no

Administrasjon:
Unn Elise Saltvik
Tlf / Mob: 47472288 / 90681195
E-post: unnelise@skirenseri.no

Dukavdeling:
Monica Glenne
Tlf: 47457463

Driftsleder/sjåfør:
Geir Tveit
Tlf: 930 21 350

Informasjon og bestilling av leieduker:
Unn Elise Saltvik
Mob: 90681195
E-post: unnelise@skirenseri.no